GALSTENEN OOGSTEN

Hoe gaat dat?

Eenvoudig en uiterst lucratief!

U hoeft alleen de galblaas te open te snijden en de gal door een zeef met zeer fijne mazen te filteren om al de galstenen te oogsten, zelfs de allerkleinsten. Voor een betere oogst raden wij u aan om te controleren dat er geen galstenen in de galblaas zijn blijven vasthangen. Soms kunnen de galstenen ook te vinden zijn in het lever of in het galkanaal (dan zijn zij relatief klein).

Als de galstenen eenmaal geoogst zijn, moeten zij met koud worden gewassen om de gal te verwijderen en het risico te voorkomen dat zij tijdens het drogen barsten.


Drogen en bewaren

Het drogen is een zeer belangrijke stap.

Nadat de galstenen gewassen zijn moeten zij voorzichtig in een kartonnen doos worden neergelegd. Deze doos moet alvorens met vele gaten van ongeveer 2 cm aan elke kant doorboord worden om een goede luchtcirculatie te creëren.

De bovenkant van de doos kan open blijven zolang de galstenen niet in het directe zonlicht komen te staan. In dat geval worden zij inderdaad zwart en verliezen zij al hun waarde. Het drogingsproces moet zacht en geleidelijk zijn.

Daartoe moet de drogingstemperatuur zich tussen 17 en 24°C bevinden.

Met een te hoge temperatuur kunnen de galstenen barsten.

In een te vochtige of slecht geventileerde ruimte kunnen de galstenen rotten.

Wij raden u ook aan om 2 dozen te gebruiken:

Eén doos voor de galstenen die aan het drogen zijn (ermee rekening houdend dat het drogen gemiddeld 1 tot 2 weken duurt afhankelijk van de galsteen en van de temperatuur).

Een tweede doos voor de gedroogde galstenen.

Als de galstenen eenmaal gedroogd zijn moeten zij zeer voorzichtig behandeld worden omdat zij kwetsbaar zijn geworden. Indien zij breken verliezen zij gedeeltelijk hun waarde – zelfs al kopen wij de galstenen ongeacht de staat waarin zij zich bevinden.

De beste manier om te controleren of een galsteen goed gedroogd is, is om hem twee dagen achter elkaar te wegen. Zodra het gewicht niet meer veranderd, is de galsteen gedroogd.

Gedroogde galstenen kunnen zonder probleem 9 tot 12 maanden worden bewaard in een goed geventileerde doos dat tegen het ligt beschermd is.